Privacy Policy

Privacy statement

Contact information:

Nocturnal Animals Music

Olympiaweg122-2 hoog

1076 XJ

Amsterdam

The Netherlands

For questions about our privacy statement or questions regarding our website, you can send an e-mail to privacy@nocturnal-animalsmusic.com .

Collecting data

We collect data from our website visitors that will be saved in our Google Analytics account. We merely use this information to analyze the functionality and use of our website. These details are not shared with third parties and the information is solely used to provide you with a better website experience. We have a processor agreement with Google Analytics and do not share any of your information with Google, neither do we use Google’s services in combination with a Google Analytics cookie.  

Newsletter

We send out a periodic newsletter outlining our latest releases. In addition, we also send out newsletters providing subscribers with information about new album releases or interesting Nocturnal Animals Music related news. For this newsletter you can subscribe on our website via a form that is connected to our mailing program called Mail campaigns. We ask you for your first name to be able to personalize the newsletter in addition to your e-mail address. Your contact information is solely used to send you our periodic mailings and will not be shared with third parties.

Important

We will save your contact information until you unsubscribe from our mailing list. This option will be provided in every newsletter we send your way. You can always request insight, a rectification or for us to delete your contact information. If you do not agree with this privacy statement you can always file a complaint with the Autoriteit Persoonsgegevens. We can use your e-mail address for marketing purposes on Facebook, but this is all anonymous and will not result in any extra messages or spam. 

Facebook 

Our Facebook page automatically collects data from the people who visit our page or respond to our posts. We use this information to get insights in the reach, engagement and general performance of our page and to make ads more specific for our target groups (country/interests). If you have any questions regarding our Facebook analytics use, please contact privacy@nocturnal-animalsmusic.com .

Deze website is een product van Nocturnal Animals Music
Copyright 2019 Nocturnal Animals Music.

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nocturnal Animals Music is nadrukkelijk verboden.

Nocturnal Animals Music spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Nocturnal Animals Music aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, deze website op welke manier dan ook. Op deze website zijn links naar andere internetsites opgenomen. Wij willen uitdrukkelijk stellen dat wij geen enkele invloed hebben op de lay-out en inhoud van deze websites van derden. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites van derden op onze homepage.

De door Nocturnal Animals Music verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Nocturnal Animals Music gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.

Privacy verklaring (juni 2019)

Nocturnal Animals Music, gevestigd aan Olympiaweg 122-2 hoog, 1076 XJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nocturnal Animals
Olympiaweg 122-2 hoog
1076 XJ Amsterdam

Ram Boon is de Functionaris Gegevensbescherming van Nocturnal Animals Music. Hij is te bereiken via privacy@nocturnal-animalsmusic.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nocturnal Animals Music verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nocturnal-animalsmusic.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nocturnal Animals Music verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Nocturnal Animals Music analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nocturnal Animals Music bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en hanteert in deze de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nocturnal Animals Music deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nocturnal Animals Music blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nocturnal Animals Music jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nocturnal Animals Music gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nocturnal Animals Music gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@nocturnal-animalsmusic.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nocturnal Animals Music zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Nocturnal Animals Music wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nocturnal Animals Music neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@nocturnal-animalsmusic.com.

EU Cookie Policy

Onze webservers kunnen passief gegevens verzamelen door gebruik te maken van cookies of andere hulpmiddelen op uw computer en internet aansluiting, zoals het IP adres van uw computer en/of internet provider, de datum en tijd dat u de site hebt bezocht, het internet adres van websites vanwaar u naar onze website linkt, de computer techniek die u gebruikt en uw keuzes en voorkeuren op onze website. We kunnen de cookies ook gebruiken voor uw toekomstige bezoeken aan onze website (zoals herinnering van gebruikers naam en wachtwoord), om u te herkennen als eerdere bezoeker en uw gebruik van onze website te analyseren.

U kunt uw internet browser zodanig configureren dat u er melding van krijgt wanneer u een cookie heeft ontvangen met de keuze deze te accepteren of te weigeren. Bovendien heeft u de mogelijkheid alle cookies te blokkeren. Om uw browser instellingen te wijzigen klikt u op de help keuze van uw internet browser en volgt u de instructies. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren maar om ons een inzicht te geven hoe bezoekers van onze website gebruik maken. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie en worden slechts door onze technische support en marketing teams gebruikt voor website administratieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om andere technieken te gebruiken zoals internet tags, web beacons en navigatie analyse hulpmiddelen. We kunnen gegevens die verkregen zijn middels cookies en andere technieken combineren met persoonlijke informatie, wanneer we dat doen zullen we alle informatie als persoonlijke informatie behandelen zoals vermeld in deze privacy policy. Deze site maakt ook gebruik van Google Analytics, een website analyse hulpmiddel van Google, Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren, rapportage omtrent website gebruik samen te stellen en het leveren van overige diensten met betrekking tot website analyse en gebruik. Door de website te gebruiken stemt u toe tot verzameling en verwerking van uw gegevens door Google zoals hierboven beschreven. Om Google’s privacy policy te bekijken, bezoekt u http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html. U kunt de Google Analytics Browser Add-On installeren om ervoor te kiezen geen gegevens te versturen naar Google voor analyse doeleinden, meer informatie is te vinden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl